शिक्षा दिवसका अवसरमा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रप्रमुखबाट नेपाल भूषण- क र नेपाल भूषण-ख पदक प्रदान गरिन्छ । नेपाली विश्वविद्यालय वा विदेशी विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि तह सम्पन्न गरेका नेपाली नागरिकलाइ नेपाल भूषण-क र नेपाली विश्वविद्यालयहरूबाट स्नातकाेत्तर तहमा सबैभन्दा बढी नम्बर ल्याइ उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीलाइ नेपाल भूषण-ख पदक प्रदान गरिन्छ । मैले बाैद्ध अध्ययनमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरी उत्तीर्ण हुन सकेकाले नेपाल भूषण- प्राप्त गरेकाे हुँ । यही सफलतलामा यसअघि वेदज्वाला सुवर्ण पदक प्राप्त गरेकाे हुँ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.